Hiển thị 1–20 trong 23 kết quả

Âm thanh - Ánh sáng - Màu sắc

Cảm biến âm thanh KY-037

10.000 

Âm thanh - Ánh sáng - Màu sắc

Cảm biến ánh sáng

10.000 

Khoảng cách - Vật cản

Cảm biến dò line đơn

30.000 

Âm thanh - Ánh sáng - Màu sắc

Cảm biến lưu lượng nước S201

80.000 

Nhiệt độ - Độ ẩm - Mưa

Cảm biến nhiệt độ DS18B20

29.000 

Khoảng cách - Vật cản

Cảm biến siêu âm US-025

38.000 

Âm thanh - Ánh sáng - Màu sắc

Cảm biến vật cản hồng ngoại 4 kênh

40.000 

Khoảng cách - Vật cản

Encoder module KY-040

15.000 

Âm thanh - Ánh sáng - Màu sắc

LED màu xanh dương 5mm gói 10 con

2.500 

Âm thanh - Ánh sáng - Màu sắc

Module cảm biến âm thanh

20.000 

Khoảng cách - Vật cản

Module cảm biến lửa

20.000