Hiển thị một kết quả duy nhất

Hết hàng

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Áo thẻ nhớ microSD

8.000 
Hết hàng

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Biến trở RV24YN20S B204 200K

30.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Biến trở RV24YN20S B204 B100K

5.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Biến trở RV24YN20S B204 B10K

5.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Biến trở RV24YN20S B204 B5K

5.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Cảm biến khí gas MQ-4

32.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Đo Dòng Áp USB Tester V3

105.000 
Hết hàng

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Led đục màu vàng 3MM (gói 10 con)

2.500 
Hết hàng

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

MOSFET HY1906P HY1906 130A 65V

15.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Raspberry Pi 3 Model B

1.050.000