Hiển thị một kết quả duy nhất

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi

Mạch GSM GPRS SIM800L

130.000 

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi

Mạch GSM GPRS SIM800L V2

130.000 

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi

Module RF 4 kênh 12VDC 433Mhz

140.000 

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi

Module thu phát bluetooth HC-06

79.000 

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi

RFID MFRC-522 NFC 13.56MHz

50.000