Hiển thị một kết quả duy nhất

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Bánh răng MK8

20.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Bộ đùn nhựa MK8

85.000 
40.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Board mở rộng A4988-DVR8825

30.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Cảm biến nhiệt độ đầu in 3D

12.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Con lăn nhựa

15.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Con trượt vuông 8mm

40.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Đầu in MK8 0.2mm

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Đầu in MK8 0.4mm

15.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Đầu nung nhựa in 3D 12V 40W

25.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Gối đỡ vòng bi ngang trục 8mm

25.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Ke góc vuông cho nhôm 20×20

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Ke góc vuông cho nhôm 20×20

10.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D

225.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Nhôm tản nhiệt 40x40x11mm (cho MK8)

20.000 

Phụ kiện máy CNC - In 3D - Laser

Vòng dây đai GT2 200mm

20.000