Bộ Combo 37 Cảm Biến

    320.000 

    Bộ Combo 37 Cảm Biến

    Bộ Combo 37 cảm biến bao gồm 37 loại cảm biến khác nhau giúp bạn có thể dễ dàng thực hành thí nghiệm giao tiếp với vi điều khiển,

    còn 2 hàng

    Mã: AD0303010