Bộ khung xe kèm động cơ

    160.000 

    Bộ khung xe kèm động cơ đã được tích hợp và sẵn sàng để chế tạo các xe mô hình.

    Từ khóa: ,