Breadboard MB-102 830 Lỗ 165x55x10mm

    25.000  20.000 

    Breadboard MB-102 830 lỗ 165x55x10mm được sử dụng để gắn các module hoặc linh kiện điện tử, kết nối chúng với nhau bằng các loại dây cắm, dây nối test board.

    còn 6 hàng

    Mã: EM0702001