Breadboard MB-102

40.000 

Thêm sự lựa chọn cho breadboard, dễ dàng đễ sử dụng.