Cảm biến độ ẩm đất

    35.000 

    Cảm biến phát hiện độ ẩm đất, bình thường đầu ra xuất tín hiệu mức thấp (LOW), khi đất thiếu nước sẽ xuất tín hiệu mức cao (HIGH). Do đó, module có thể sử dụng để để thiết kế các hệ thống tưới nước tự động dựa trên việc đo độ ẩm của đất.

    Từ khóa: , ,