Cảm biến góc GY-521 MPU6050

50.000  30.000 

Cảm biến góc GY-521 MPU6050 là một cảm biến sáu trục, có chứa một gia tốc 3 trục con quay hồi chuyển 3 trục. Hoạt động với 3.3V và giao tiếp I2C với…

 

còn 13 hàng