Cảm biến dò line đơn

30.000 

Cảm biến dò line đơn là mạch thích hợp ứng dụng cho các thiết bị cần di chuyển theo line, thiết bị phát hiện màu trắng, đen,…