Cảm Biến Phát Hiện Lửa (Flame Sensor) 4 chân

    30.000  25.000 

    Tầm phát hiện của cảm biến trong khoảng 80cm, góc quét là 60 độ, có thể phát hiện lửa tốt nhất là loại có bước sóng từ  760nm – 1100nm

    còn 5 hàng

    Mã: EM0501001