Cảm biến phát hiện lửa – Flame Sensor – Loại 4 dây

35.000 

Cảm biến phát hiện lửa (flame sensor) thường được sử dụng cho các ứng dụng phát hiện lửa như: xe robot chữa cháy, cảm biến lửa,…