Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 – Dạng Mô-đun

    38.000 

    Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ DHT11 ra chân được tích hợp sẵn điện trở 5,1k giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng hơn so với cảm biến DHT11 chưa ra chân, module lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1 wire (giao tiếp 1 dây)

    Từ khóa: , ,