Dây cắm breadboard đực-cái 20cm (40 sợi)

15.000 

Dây dùng để cắm breadboard (40 sợi), mỗi dây có một đầu đực và một đầu cái, chiều dài mỗi dây là 20cm.

còn 8 hàng