Dây cắm breadboard rời (65 sợi)

40.000 

Dây dùng để cắm breadboard (65 sợi). Tăng số lượng dây nhưng giá vẫn không đổi.