Khớp truyền động khác phương Cardan 4mm-5mm

Khớp truyền động khác phương Cardan 4mm-5mm

  • Sản phẩm bao đổi trả khi có sai sót
  • Sản phẩm có kich thước nhỏ, nhẹ, dễ dùng