Module cảm biến độ ẩm DHT11

140.000  40.000 

Mô tả :

Cảm biến độ ẩm DHT11 là cảm biến cơ bản và giá rẻ so với các cảm biến khác, rất thích hợp cho những ứng dụng thu thập dữ liệu cơ bản. Cảm…