Module thời gian thực DS1302

    18.000 

    Module DS1302 sử dụng IC chip đồng hồ DS1302, mô tả thời gian thực , lịch, giao tiếp thông qua kết nối nối tiếp đơn giản với vi điều khiển, dễ dàng để sử dung.

    còn 8 hàng

    Mã: EM0410002 Từ khóa: ,