Module thời gian thực PCF8563T

    30.000 

    Module thời gian thực PCF8563T cung cấp chức năng ngày, tháng, năm và thời gian thực

    Từ khóa: ,