Module thời gian thực PCF8563T

30.000 

Module thời gian thực PCF8563T cung cấp chức năng ngày, tháng, năm và thời gian thực

Danh mục: , Từ khóa: ,