Module Wifi ESP8266-01 3.3V Wi-Fi 2.4 GHz

50.000  45.000 

Giới thiệu Mạch Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-01. ESP8266-01 Tranceiver serial WIFI thường được sử dụng cho các ứng dụng IOT ( Internet of Things). Module này đã…