Puly GT2, 20 răng, bước răng 2mm, trục 5mm

20.000  18.000 

Puly GT2, 20 răng, bước răng 2mm, trục 5mm
Sử dụng cho máy cnc, in 3D