Hiển thị một kết quả duy nhất

Thời gian - Hiển thị - Còi báo

Buzzer 3.3VDC

4.000 

Thời gian - Hiển thị - Còi báo

Buzzer TMB12A05 5VDC

4.000