Hiển thị một kết quả duy nhất

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Bộ Arduino CNC Shield V3 + 4 Driver A4988 + Arduino UNO

200.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Bộ Arduino CNC Shield V4 + 3 Driver A4988 + Arduino Nano

170.000 

Linh kiện - Dụng cụ, Linh kiện - Dụng cụ > Linh kiện điện tử

Led đục màu vàng 3MM (gói 10 con)

2.500